Питання.Більше 50% інтернет-магазинів працює на умовах Дропшиппінгу. Тому це питання актуальне для багатьох ФОПів – Застосування РРО у 2022 р., Друга група, Інтернет-торгівля на умовах Дропшиппінг з продажем товарів зі складу постачальника і оплатою покупцем за товар при отриманні на відділенні перевізника на умовах “післяплата”.

Анжела, м. Київ, 01.09.2021 р. (14:43)

Відповідь. Все залежить від того, який договір буде у ФОП з покупцем й перевізником. Якщо розрахунки між ФОП та перевізником, який отримує плату від покупця, безготівкові (перевізник з свого поточного рахунку перераховує гроші ФОП на поточний рахунок), то РРО/ПРРО для ФОП не потрібен, тому що нема готівкових розрахунків. Перевізник й повинен видати покупцеві розрахунковий документ. Більше детальніше до цього питання звернімося в грудні 2021 року, коли буде остаточно відомо чи вводяться для всіх ФОП РРО/ПРРО, чи буде для когось відтерміновано.

Питання. Цікавить правильний алгоритм дій в реєстрації фіскального чека ПРРО, при продажу через інтернет з оплатою покупцем за товар при отриманні на відділенні перевізника. За умови роботи за договором з фінансової установою, з зарахуванням платежу з розрахункового рахунку фінансової установи на розрахунковий рахунок продавця.
Дякую!

Едуард, м. Черкаси, 01.09.2021 г. (10:50)

Відповідь. Якщо у ФОП договір з фінансовою установою й покупець розраховується при отриманні товару й фінансова установа перераховує ФОП кошти з свого поточного рахунку на розрахунковий рахунок продавця, то по таких операціях використовувати ФОП РРО/ПРРО не потрібно, бо це безготівкові розрахунки. Кошти від покупця отримує фінансова установа, вона й зобов’язана видати покупцю розрахунковий документ.

Питання. Цікавить правильний алгоритм дій в реєстрації фіскального чека ПРРО, при продажу через інтернет з оплатою покупцем за товар при отриманні на відділенні перевізника Нова пошта. За умови роботи за договором з фінансової установою, з зарахуванням платежу з розрахункового рахунку фінансової установи на розрахунковий рахунок продавця.
Дякую!

Елена Тонасичук, м. Київ, 01.09.2021 р. (16:57)

Відповідь. Якщо у ФОП договір з фінансовою установою й покупець розраховується при отриманні товару й фінансова установа перераховує ФОП кошти з свого поточного рахунку на розрахунковий рахунок продавця, то по таких операціях використовувати ФОП РРО/ПРРО не потрібно, бо це безготівкові розрахунки. Кошти від покупця отримує фінансова установа, вона й зобов’язана видати покупцю розрахунковий документ.

Питання. Ми з жінкою обоє підприємці працюєм в маленькому магазин і 15м.кв.Магазин оформленний на мене. Чи потрібно мені укладати договір оренди з своєю жінкою. І як вносити товар в комп’ютер. На кожного окремо чи разом.

Федір, м. Дрогобич, 01.09.2021 р. (21:17)

Відповідь. Ваша дружина є окремим суб’єктом господарювання, який провадить свою діяльність на одній із з Вами території, в одному магазині. Спільна діяльність двох підприємців в одному приміщенні, навіть якщо це родичі, має бути юридично оформлена. Якщо приміщення магазину належить ФОП на праві приватної власності, він може передати його частину в користування іншому ФОП (тобто своїй дружині) на підставі договору позички. На відміну від договору оренди, він може бути безкоштовним. Але про безкоштовність договору має бути прямо зафіксовано в ньому. Ідеальний варіант, якщо приміщення магазину буде розділене на дві частини, на кожній із яких провадиться діяльність окремого ФОП. До того ж таке розмежування не повинно викликати питань (тобто й візуально, і за документами, у формі плану-схеми, який буде додаватися до такого договору). Що стосується обліку товарів, кожний з ФОП обліковує товар окремо у відповідності до наявних у нього на цей товар первинних (закупівельних) документів. Більш детально ми писали про це у «Приватному підприємцеві», № 18, 2020

Питання. Чи потрібно застосовувати РРО фізичній особі-підприємцю, 3 група єдиного податку, який займається вантажними перевезеннями?

Надія, м. Красноград, 02.09.2021 р. (19:38)

Відповідь. Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) визначає порядок застосування РРО/ПРРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо).
Вантажні перевезення за своєю сутністю є послугами, окрім того, ця діяльність не потрапляє до переліку «ризикових» видів діяльності. Тож, якщо у Вас є такі розрахунки, то при досягненні обсягу доходу протягом календарного року 220 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунках потрібно застосовувати РРО/ПРРО.При цьому такий обов’язок застосовувати РРО з перевищенням зазначеного ліміту доходу у ФОП виникає з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
Разом з тим, згідно з п. 14 ст. 9 Закону № 265 РРО/ПРРО не застосовуються, якщо розрахунки за послуги здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Питання.В магазине непродовольственных товаров ведут деятельность несколько ФЛП (наемные работники оформлены как ФЛП). Один ФЛП превысил лимит 1320000 грн. в августе месяце. Когда нужно работать с РРО? Могут ли другие ФЛП работать на одном кассовом аппарате или же только тот ФЛП, на кого этот кассовый оформлен? Как принимать наличку другим ФЛП? Спасибо за ответ.

Елена, г. Николаев, 03.09.2021 г. (08:46)

Відповідь. Да, при достижении объема дохода в течение календарного года 220 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчетах такой ФЛП обязан применять РРО/ПРРО. При этом такая обязанность возникает с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения (то есть, с IV квартала текущего года), и продолжается во всех последующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.
Юридически каждый отдельно взятый ФЛП, даже если их деятельность ведется на одной территории, – отдельный субъект хозяйствования. Поэтому применять кассовый аппарат, оформленный на такого ФЛП, может только он сам, поскольку формально остальные ФЛП к такому РРО/ПРРО не имеют никакого отношения. К тому же, такой ФЛП может проводить через этот РРО/ПРРО только тот товар, на который у него есть подтверждающие документы (т.е. закупочные документы на этот товар). Остальные ФЛП принимают оплаты от покупателей в прежнем порядке.

Питання. Як покроково оформити працівника
– по договору на виконання робіт,
– на ставку
Що і в якому порядку і куди передавати потім дані та звіти
З повагою

Костянтин, м. Дніпро, 01.09.2021 г. (10:25)

Відповідь. В зависимости от выполняемой работы, предприниматель может оформить с физлицом как трудовой так и гражданско-правовой договор.
При оформлении работника по трудовому договору следует руководствоваться нормами КЗоТ. Согласно ч. 3 ст. 24 КЗоТ работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомления органов ГФС о приеме работника на работу в порядке, установленном КМУ. Уведомить налоговую нужно хотя бы на день раньше допуска работника к работе.
Таким образом, процедура оформления трудовых отношений состоит из следующих этапов:
– оформления распоряжения о приеме на работу;
– оформления трудового договора с работником (в двух экземплярах для каждой из сторон);
– уведомления органов ГФС о приеме работника на работу.
Подробнее об оформлении кадровых документов при приеме на работу – в книге «Наемные работники у предпринимателя. Кадровые документы». О правилах начисления зарплаты и других выплат, о их налогообложении – в книге «Наемные работники у предпринимателя. Оплата труда».
Предприниматель может заказать выполнение какой-либо разовой работы или предоставление услуги физическому лицу. В данном случае оформляется гражданско-правовой договор в соответствии с положениями ГКУ.
Гражданско-правовой договор (ГПД) – это соглашение между физлицом и предпринимателем, предметом которого является выполнение физлицом определенной работы (предоставление услуги), направленной на достижение конкретного результата. Сторонами ГПД являются заказчик (предприниматель) и исполнитель (физическое лицо). Особенностью ГПД является то, что исполнитель берет на себя все риски выполнения работы, а заказчик обязуется принять и оплатить ее. То есть оплачивается не процесс работы, а ее результат – в этом и состоит главное отличие ГПД от трудовых договоров.
За работы, выполненные физическими лицами по ГПД, предприниматель выплачивает вознаграждение. Порядок выплаты вознаграждения по ГПД отличается от порядка выплаты заработной платы работникам, оформленным по трудовым договорам. Так, сумма вознаграждения не привязывается к установленному размеру МЗП. Выплачиваться оно может в сроки, установленные договором.
Выплаты физлицам по ГПД можно фиксировать в любом документе – отдельной ведомости или индивидуальных актах. Главное, чтобы у предпринимателя был документ, свидетельствующий о том, что он вознаграждение выплатил, а исполнитель его получил.
Как по трудовым договорам так и по ГПД предприниматель обязан представлять ежеквартально Налоговый расчет.

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *